Aluminium vinduer


SYSTEM MB-45

Vinduene for det europeiske markedet, kun innslående. MB –45 er et moderne aluminiumssystem, som brukes til å danne arkitektoniske elementer for inne- og utbygg. Det er et system for elementer som ikke krever termoisolasjon.


SYSTEM MB-70

Vinduene for det europeiske og nordiske markedet, innslående og utslående. MB –70 er et moderne aluminiumssystem, som blir brukt til å utføre arkitektoniske elementer for eksternt bygg. Det er et system for bygninger som krever termo- og akustisk isolasjon. Profilene i dette systemet har en tre-kammers konstruksjon.


SYSTEM MB-70HI

Vinduene for det europeiske og nordiske markedet, innslående og uttslående. Vindu –Dør konstruksjonssystem med termopartisjon MB –70HI er basert på utsjekket og utvidet basissystem
MB –70. Kan bli brukt både i enkelte bygg og i aluminiumsfasader.

SYSTEM MB-45


SYSTEM MB-70


SYSTEM MB-70HI


Få tilbud i dag