Lasteramper


Lasteramper

Vi tilbyr en rekke produkter innenfor lasteteknikk i form av: porter, broer, tetninger og tilleggsutstyr. Alle elementer utvikles med hensyn til materialets høyeste kvalitet og nyeste teknologi, som oppfyller alle krav til sikkerhet og bruk.

Fordeler


Formålet med en bro er for å utjevne nivåforskjell mellom losse- og lasterampe for lastebiler og trailere.

Takket være holdbare materialer, opplever vi høy motstandsdyktighet overfor UV stråling og både ved høye og lave temperaturer. Materialene beholder sitt estetiske utseende, og elementene forandrer seg ikke i form.

En sikker og nøyaktig plassering av lastebilen ved lossing skjer ved hjelp av hjelpelinjer for hjulene. Parkering kan derved gjøres uten fare for å skade losse- og lasterampen, bygningen eller selve kjøretøyet.

Ekstra sikring mot skader på lasterampe eller kjøretøyet. Formålet er å ta imot for støt og forbygge støt mot lastebilen når den befinner seg ved rampen.