Panelhegn


moderne og solid terrengsikring

VEGA B, VEGA B LIGHT, VEGA B LIGHT II

Ribbede gitterpaneler VEGA B, VEGA B Light og VEGA B Light II inngår i gitterpanel-gjerdesystemet. Panelene kan monteres på 4 typer søyler: Gamma – en patentert løsning utvikling av firmaet WIŚNIOWSKI, samt Beta (VEGA B og VEGA B Light) og Omega.


VEGA B panelet er utført av sveisede stålstenger med en diameter på 5 mm, VEGA B Light panelet er utført av stålstenger med en diameter på 4 mm, og VEGA B Light II er utført av stålstenger med en diameter på 3 mm.


VEGA 2D

VEGA 2D paneler er utført av sveisede stålstenger, hvorav de vannrette (doble) stengene har en diameter på 6 mm og de loddrette stengene har en diameter på 5 mm.


VEGA 2D Super paneler er utført av sveisede stålstenger, hvorav de vannrette (doble) stengene har en diameter på 8 mm og de loddrette stengene har en diameter på 6 mm.

Galleri


Monteringssystem


VEGA B, VEGA B LIGHT, VEGA B LIGHT II

SAFE – på søyler med et tverrsnitt på 60 x 40 mm med monteringshull.

BETA – på søyler med et tverrsnitt på 60 x 40 mm med monteringshull.

GAMMA – på to- T-profil søyler med et tverrsnitt på 65 x 42 mm med monteringshull.

OMEGA – på søyler med et tverrsnitt på 60 x 40 mm.


VEGA 2D

DELTA 2D – på søyler med et tverrsnitt på 60 x 40 mm.

SIGMA 2D – på søyler med tverrsnitt på 60 x 40 mm.

OMEGA 2D – på søyler med et tverrsnitt på 60 x 40 mm