Sportsgjerder


VEGA 2D / VEGA 2S Super

Punktsveisede paneler bestående av stålstenger med en øyestørrelse på 50 x 200 mm.
- VEGA 2D vannrette stenger med en diameter på 2 x 6 mm og loddrette stenger med en diameter på 5 mm.
- VEGA 2D Super vannrette stenger med en diameter på 2 x 8 og loddrette stenger med en diameter på 6 mm.


VEGA 2D Super Sport

Gjerdepaneler består av punktsveisede stålstenger med en øyestørrelse på 100 x 200mm.
- VEGA 2D Super Sport – vannrette stenger med en diameter på 2 x 8 mm og loddrette stenger med en diameter på 6 mm


VEGA B

Punktsveisede paneler bestående av stålstenger med en diameter på 5 mm, stor øyestørrelse på 50 x 200 mm og liten øyestørrelse på 50 x 50 mm.

Galleri